Pork

-51%
 [SỐ LƯỢNG CÓ HẠN] Thịt Thăn Nội Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg  [SỐ LƯỢNG CÓ HẠN] Thịt Thăn Nội Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg
299,000₫ 609,000₫
-34%
 Dẻ Sườn Heo Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1Kg  Dẻ Sườn Heo Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1Kg
399,000₫ 607,000₫
-51%
 Lõi Nạc Cổ Heo Presa Tây Ban Nha Mafresa 1Kg  Lõi Nạc Cổ Heo Presa Tây Ban Nha Mafresa 1Kg
299,000₫ 612,000₫
-34%
 Sườn Non Heo Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1Kg  Sườn Non Heo Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1Kg
210,000₫ 319,000₫
-42%
 Thịt Bụng Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg  Thịt Bụng Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg
329,000₫ 569,000₫
-44%
 Thịt Cổ Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg  Thịt Cổ Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg
329,000₫ 589,000₫
-49%
 Thịt Diềm Thăn Heo Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1Kg  Thịt Diềm Thăn Heo Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1Kg
299,000₫ 586,000₫
Hết hàng
 Thịt Nọng Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg  Thịt Nọng Heo Đen Iberico Tây Ban Nha Mafresa 1kg
599,000₫