Sò Điệp + Bào Ngư

-27%
 Cồi Sò Điệp Chef's Selection 1kg  Cồi Sò Điệp Chef's Selection 1kg
799,000₫ 1,099,000₫

Cồi Sò Điệp Chef's Selection 1kg

799,000₫ 1,099,000₫

Total: