Chính sách đổi trả sản phẩm

Trong các trường hợp khách hàng có vấn đề hoặc câu hỏi về đơn hàng, xin liên hệ chúng tôi:

- Email liên hệ : info@indoguna-vina.com

- Hoặc gọi chúng tôi: 090 709 1188 

Xin lưu ý rằng tất cả những yêu cầu phải được thông báo với chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi nhận được đơn hàng.

Sai về số lượng hoặc sai về mặt hàng:

Chúng tôi luôn chú ý kiểm soát kỹ quá trình lấy hàng và đóng gói hàng, tuy nhiên sai sót có thể xảy ra, nên chúng tôi đề nghị khách hàng kiểm tra hàng hóa với hóa đơn ngay khi nhận được hàng. 

Về vấn đề sai hay thiếu hàng, chúng tôi chỉ chấp nhận những yêu cầu thay đổi được đề nghị ngay khi nhận hàng.

Vấn đề về chất lượng sản phẩm:

  •  Chúng tôi được chứng nhận An toàn thực phẩm cấp tại Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM (2647/2018/BQLATTP-HCM) do đó chúng tôi luôn tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm.
  •  Nếu như có vấn đề về chất lượng sản phẩm khi nhận hàng, xin liên hệ chúng tôi trong vòng 24 tiếng để chúng tôi sắp xếp việc đổi trả sản phẩm. Trước khi thực hiện đổi trả sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng để hiểu rõ hơn về sự việc.
  •  Nếu sản phẩm có vấn đề chất lượng -  Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền tương ứng vào tài khoản của khách hàng hoặc đổi lại sản phẩm khác.
  •  Nếu sản phẩm không có vấn đề chất lượng - Chúng tôi có thể từ chối hoàn trả nếu như có lý do chính đáng. Trong trường hợp này, chúng tôi xác nhận là sản phẩm không bị hư.