Khoai tây

-9%
 [SẢN PHẨM MỚI] Khoai Tây Hashbrowns Tam Giác Farm Frites Đông Lạnh 1kg [SẢN PHẨM MỚI] Khoai Tây Hashbrowns Tam Giác Farm Frites Đông Lạnh 1kg
99,000₫ 109,000₫
-10%
 [SẢN PHẨM MỚI] Khoai Tây Mini Waffle Hashbrown Farm Frites Đông Lạnh 1kg [SẢN PHẨM MỚI] Khoai Tây Mini Waffle Hashbrown Farm Frites Đông Lạnh 1kg
107,000₫ 119,000₫
 Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Farm Frites 2Kg Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Farm Frites 2Kg
149,000₫
 Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Finest 2Kg Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Finest 2Kg
159,000₫
 Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Fritatoes 1Kg Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Fritatoes 1Kg
75,000₫
 Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Savepak 2Kg Khoai Tây Cắt Sợi 7Mm Savepak 2Kg
147,000₫
 Khoai Tây Cắt Thẳng Finest 10Mm 2kg Khoai Tây Cắt Thẳng Finest 10Mm 2kg
159,000₫
 Khoai Tây Cắt Thẳng Savepak 10Mm 2Kg Khoai Tây Cắt Thẳng Savepak 10Mm 2Kg
147,000₫
 Khoai Tây Răng Cưa 12Mm Savepak 2Kg Khoai Tây Răng Cưa 12Mm Savepak 2Kg
147,000₫
 Khoai Tây Răng Cưa Fritatoes 1Kg Khoai Tây Răng Cưa Fritatoes 1Kg
75,000₫
 Khoai Tây Steakhouse Finest 2Kg Khoai Tây Steakhouse Finest 2Kg
165,000₫