Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo mật thanh toán

Hệ thống thanh toán thẻ trên website Maxzi được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”), theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Maxzi đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Ngoài ra, Maxzi còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2. Chính sách bảo mật thông tin

2.1. Mục đích thu nhập thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website Maxzi.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH dịch vụ và thực phẩm Indoguna Vina (sau đây gọi chung là “Maxzi”, với trang web bán hàng trực tuyến Maxzi.vn).

Chính sách này mô tả cách Maxzi tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Maxzi. Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Maxzi được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Maxzi.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Maxzi.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản và gửi liên hệ tư vấn và mua hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

2.2. Phạm vi sử dụng

a. Về việc thu thập thông tin

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Maxzi, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

b. Về việc liên kết với các website khác

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Maxzi trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Maxzi tại Maxzi.vn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Maxzi từ các website khác không phải là website chính thức của Maxzi.

c. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng

Maxzi không cung cấp Thông Tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Maxzi cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Maxzi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Maxzi cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website. Trong trường hợp thông tin cá nhân bị nghi ngờ là giả mạo,vi phạm quy định hoặc không có sự tương tác đăng nhập trong 6 tháng thì thông tin ấy sẽ bị xóa.

4. Những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin

Thông tin do chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp trong quá trình tư vấn và mua hàng sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi như mục 2.2 của Chính sách này. Bao gồm hỗ trợ khách hàng và cung cấp cho các bên cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Dịch vụ thực phẩm Indoguna Vina 

Địa chỉ : 44B Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. HCM 

Số điện thoại : 090 709 1188

Email : info@indoguna-vina.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Khách hàng có thể đăng nhập tài khoản để điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc gửi yêu cầu đến chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Maxzi.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Maxzi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách.