Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện này chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa Maxzi và Khách hàng của Maxzi muốn mua hàng trực tuyến các sản phẩm có bán trên trang web www.maxzi.vn.

Các điều khoản và điều kiện đặc biệt về Bán hàng Trực tuyến này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện Bán hàng Chung đã được xây dựng bởi Maxzi.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện đặc biệt này bất cứ lúc nào.

Nội dung

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ mua sắm trực tuyến thông qua trang web Maxzi.vn, với các mặt hàng nằm trong danh mục sản phẩm công ty đang kinh doanh.

Chỉ các sản phẩm được đăng bán trên trang web Maxzi.vn mới áp dụng các Điều kiện bán hàng trực tuyến đặc biệt này.

Điều kiện được hưởng

Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể hưởng lợi từ dịch vụ bán hàng trực tuyến này.

Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

Các đơn đặt hàng sản phẩm phải được khách hàng đặt trực tuyến tại Maxzi.vn

Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch mua hàng trực tuyến được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng trên trang web của Maxzi. 

Mã số đơn hàng sẽ được cấp cho khách hàng khi đơn hàng đã được xác nhận hợp lệ và hình thức thanh toán đã được chấp nhận.

Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng sẽ thấy thông báo "Đơn hàng của bạn đã được xác nhận" xuất hiện trên màn hình ngay lúc đó. Sau đó khách hàng sẽ nhận được e-mail xác nhận đơn hàng đã đặt với mã số đơn hàng đi kèm.

Việc khách hàng xác nhận đơn đặt hàng của Maxzi được hiểu là sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Đặc biệt này.