𝑺𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝑪𝒖̛̀𝒖 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒊𝒑𝒆 - Đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂̆𝒏 𝒃𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏!

𝑺𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝑪𝒖̛̀𝒖 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒊𝒑𝒆 - Đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂̆𝒏 𝒃𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏!

Được chăn nuôi trên đồng cỏ thượng hạng dưới chân dãy núi Victoria của miền Đông Nam Úc, vùng đất trù phú, màu mỡ và lý tưởng để mang đến chất lượng thị hảo hạng trứ danh của nước Úc.

🌿Cừu được nuôi tự nhiên không dùng kháng sinh, nhờ đó giữ được sự tươi ngon và hương vị hoàn hảo, đảm bảo độ mọng nước, mềm ngon mọi lúc và tốt cho sức khỏe.

🌿Vân thịt tự nhiên, được nuôi trên đồng cỏ sạch để có hương vị tươi ngon nhất.

🌿Không sử dụng hormone.

Link Website : https://maxzi.vn/products/suon-cuu-white-stripe

 

← Bài trước Bài sau →